сеп. 022022
 

Всички деца от ДГ „Зорница“ – град Пловдив, отсъствали повече от 10 календарни дни, при подновяване на посещението си да носят медицинска бележка, че са клинично здрави и нямат контакт с ОЗБ.
Децата отсъствали повече от 60 календарни дни да представят в деня на посещението си изследвания за чревни паразити и медицинска бележка, че са клинично здрави.
Всички деца от ДГ „Зорница“ – град Пловдив трябва да представят до края на месец септември талон от личен лекар за профилактичен преглед за 2022 г.

От ръководството