май 052019
 

1. Еднозначност. Децата възприемат думите буквално, за разлика от възрастните. Освен това, те са изключително чувствителни към т. нар. невербален компонент на речта: нашата интонация и мимика, а именно те на пръв поглед показват фалша. Забраната не може да звучи като молба (т.е. с такава интонация) и не може да се произнася с усмивка. . […]

май 052019
 

Семейството в повечето случай остава в страни от проблемите на своите деца. В следствие на всичко това свободно се ширят наркоманията, проституцията, насилието, агресията. Всички се тревожим, но даваме ли си ясна сметка, че зад всеки насилник стои поредица от родителски грешки и липса на обществен ангажимент? Търсим ли отговори на въпроси като: Как да […]

май 052019
 

Възрастта от 3 до 7 години е особено подходяща за създаване на здравословен модел на хранене, тъй като децата подражават на възрастните и са в период на изграждане на своите хранителни навици. Неблагоприятни последици за здравето на децата оказват недохранването, прехранването, а също така и небалансираното хранене. Показатели за адекватно хранене на децата са стойностите […]