Прием

 

За Вас родители !

Уведомявам Ви , че съгласно Наредба за условията и реда за приемане на деца в детската градина чрез централизирано класиране , се регистрират заявления за участие в класирането за първа възрастова група за учебната 2019 / 2020 г. (деца родени през 2016 г.)

  • До 10.05.2019 г. – от родителите – в детската градина

  • До 13.05.2019 г . – от родителите – по интернет и въвеждане в системата на данните от подадените при директорите заявления

На 15. 05 . 2019 г . се обявяват резултатите от първо класиране

До 27.05 . 2019г. е подаването на документи от родителите за записване на приетите деца

За информация :