февр. 172017
 

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница“ – гр. Пловдив, в две обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца. 1. Документация за участие в процедурата – Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:42:49 2. Образци на […]