май 082020
 

Номер на поръчката в АОП: 03504-2020-0001 Линк към АОП решение Линк към АОП обявление 1. Указания за подготовка на офертите Time stamp: May 8 13:32:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Time stamp: May 8 13:32:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. […]