май 052019
 

Семейството в повечето случай остава в страни от проблемите на своите деца. В следствие на всичко това свободно се ширят наркоманията, проституцията, насилието, агресията. Всички се тревожим, но даваме ли си ясна сметка, че зад всеки насилник стои поредица от родителски грешки и липса на обществен ангажимент? Търсим ли отговори на въпроси като: Как да […]

май 052019
 

Възрастта от 3 до 7 години е особено подходяща за създаване на здравословен модел на хранене, тъй като децата подражават на възрастните и са в период на изграждане на своите хранителни навици. Неблагоприятни последици за здравето на децата оказват недохранването, прехранването, а също така и небалансираното хранене. Показатели за адекватно хранене на децата са стойностите […]

февр. 172017
 

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница“ – гр. Пловдив, в две обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца. 1. Документация за участие в процедурата – Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:42:49 2. Образци на […]