май 082020
 

Номер на поръчката в АОП: 03504-2020-0001

Линк към АОП решение

Линк към АОП обявление

1. Указания за подготовка на офертите Time stamp: May 8 13:32:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Time stamp: May 8 13:32:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ Time stamp: May 8 13:33:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Образци – приложения към документация Time stamp: May 8 13:33:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. КСС ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5 Time stamp: May 8 13:33:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. ЕЕДОП Time stamp: May 8 13:33:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)


Забележка: Времената на времевия печат/качването на файловете са в GMT (Greenwich Mean Time), към тях се добавят часове за съответната часова зона.