май 082020
 

Номер на поръчката в АОП: 03504-2020-0001

Линк към АОП решение

Линк към АОП обявление

1. Указания за подготовка на офертите Time stamp: May 8 13:32:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Time stamp: May 8 13:32:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ Time stamp: May 8 13:33:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Образци – приложения към документация Time stamp: May 8 13:33:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. КСС ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5 Time stamp: May 8 13:33:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. ЕЕДОП Time stamp: May 8 13:33:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Jun 8 05:16:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение за отваряне на ценовите предложения Time stamp: Jun 16 12:23:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от 16.06.2020г. Time stamp: Jul 13 12:02:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от 29.06.2020 – предлагани ценови параметри Time stamp: Jul 13 12:02:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол №4 от 07.07.2020 – оценка и класиране на участниците Time stamp: Jul 13 12:02:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Доклад на комисията Time stamp: Jul 13 12:02:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Решение за класиране на участниците Time stamp: Jul 13 12:02:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Решение за избор на втория класиран участник Time stamp: Aug 3 13:30:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение до „Фантастика 2002“ ЕООД Time stamp: Aug 3 13:30:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)


Забележка: Времената на времевия печат/качването на файловете са в GMT (Greenwich Mean Time), към тях се добавят часове за съответната часова зона.