февр. 172017
 

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница“ – гр. Пловдив, в две обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца.

1. Документация за участие в процедурата – Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:42:49

2. Образци на документи за участие в процедурата – Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:43:12

3. Обява за събиране на оферти – Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:56:26

4. Съобщение за провеждане на публичен жребий – Дата и час на публикуване: 2017-02-28 16:30:53

5. Протокол на комисията – Дата и час на публикуване: 2017-03-06 10:18:46