Документи

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ЗОРНИЦА“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ЗОРНИЦА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДГ „ЗОРНИЦА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДГ “ЗОРНИЦА” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА