апр. 112023
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с предстоящия прием на деца за учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме, че при необходимост новоприетите 2 първи групи ще започнат новата учебна година на ул. „Кичево“ /бившата ДГ „Малина“/ до окончателното приключване на строително-ремонтните дейности и въвеждането в експлоатация на новата сграда в двора на ДГ „Зорница“ – ул. „Георги Кондолов“45. […]

сеп. 022022
 

Всички деца от ДГ „Зорница“ – град Пловдив, отсъствали повече от 10 календарни дни, при подновяване на посещението си да носят медицинска бележка, че са клинично здрави и нямат контакт с ОЗБ. Децата отсъствали повече от 60 календарни дни да представят в деня на посещението си изследвания за чревни паразити и медицинска бележка, че са […]