sound.mp3
Химн на ЦДГ "Зорница"  

Училище за родители

Здравословното хранене

Правилното хранене и възпитание на децата са двете най-важни осъзнати задължения на родителите. С раждането на децата започват и грижите за тяхното хранене, от което зависи здравето, растежа и развитието им.
->Повече
 ....................................................................................................................................................................

Агресивно поведение

Всички ние констатираме, че децата ни стават агресивни и се питаме къде бъркаме? Дали ги възпитаваме зле или получават лош модел от филмите, компютърните игри? Дали пък всичко не се дължи на промените, които настъпиха през последните години у нас – животът ни стана труден, тежък, сполетяха ни различни социални и природни бедствия, което доведе до срив във човешките взаимоотношения.
->Повече
..................................................................................................................................................................... 

Правила за възпитанието и наказанията (0-5 г.)

Да накажеш детето е най-неприятното задължение на родителя. Той може да измисли какви ли не наказания: да остави детето в ъгъла, да го лиши от Аква Парк или не дай боже да не му говори няколко дни. При всички случай родителя ще се чувства като глупак или изверг (ако наказанието е тежко). Тези ситуации не могат да бъдат избегнати, поне се опитайте да ги сведете до минимум. Необходимостта от наказанието е в следствие на това че не сте успяли на време да установите правила.
->Повече